Generalforsamling 2023

Tilmeld dig til temadag og generalforsamling 2023 Det er her du kan påvirke det fysioterapeutfaglige fag med specielt fokus på borgere der er født med et udviklingshandicap.

af Gitte Wikke - 15.10.2023

Dagsorden for generalforsamling 2023:

Velkommen

Valg af dirigent og referent

Formandens beretning v. Linnea

Fremlæggelsen af regnskab v/ Trine

Indkomne forslag 

Fastsættelse f kontingent

Valg til bestyrelsen

    • På valg: Linnea, Ida, Mathilde
    • Ikke på valg: Anne, Gitte, Nina, Trine

Kandidatur til bestyrelse samt indkomne forslag skal sendes til gwik@hillerod.dk senest d.28.10.23

Vel mødt hilsen

Bestyrelsen