Møde med Jeanette Præstegaard

Den 11 Oktober havde bestyrelsen møde med Formanden for Danske Fysioterapeuter.

Billede af bestyrelsesmedlemmer i mødelokale med Jeanette Præstegaard

Bestyrelsen mødtes delvist fysisk og delvist virtuelt med Jeanette Præstegaard hos Danske Fysioterapeuter i Holmbladsgade. 

Det var et uformelt møde om vores målgruppes specielle behov og udfordringer.

Vi beskrev de seneste års udvikling i vores selskab og vores arbejde og planer ift udvikling af vores særlige fagområde, herunder også den støtte vi har modtaget gennem DSF og vores samarbejde med det ergoterapeut-faglige selskab og de andre fysioterapeutiske selskaber vi har samarbejdet med. 

Vi beskrev hvordan de ulige muligheder på tværs af landet stadig er en frustration der binder os sammen i ønsket om ikke bare lige rettigheder men lige muligheder for vores målgruppe. 

Vi appelerede desuden til Danske fysioterapeuters opbakning til at støtte op om at få ændret den nuværende lovgivning, der ikke giver lige muligheder eller lige adgang til fysioterapi for vores målgruppe og Jeanette fortalte hvordan man lige nu arbejder med beskrivelsen af forløb for de store diagnosegrupper i den vederlagsfri ordning. 

Den var spændende drøftelser, men det står også klart at fokus på vores målgruppe ligger langt ude i fremtiden.

Da mødet var færdigt var bestyrelsen enige om at det hverken må stoppe eller begrænse den faglige udvikling eller vores ambition om at få ændret rammerne for indsatsen til vores målgruppe.