Selskabet

Selskabet er et netværk af fysioterapeuter, som i fællesskab arbejder på at dygtiggøre sig og / eller uddybe kendskabet til bestemte sygdomskategorier, behandlings- metoder og sygdomsforebyggelse til voksne borgere med udviklingshæmning.

Vores mål er at udbrede kendskabet til fysioterapi til voksne med udviklingsforstyrrelse og udviklingshæmning.