Generalforsamling

Den årlige generalforsamling afholdes samtidig med et fagligt arrangement, og her diskuteres og besluttes emner for kommende kurser og temadage og aktiviteter for det kommende år. Referater fra generalforsamlinger bliver tilgængelige for medlemmer via link.