Kommunikationshjælpemidler

De fleste forstår anvendelsen af 'konkreter' i kommunikationen. Ved at røre ved et redskab, ved at se det, eller ved at se øvelsen, inden den skal udføres, vil brugerne som regel forstå, hvad der skal ske. Men der findes mange forskellige hjælpemidler til at lette formidling og kommunikation - også i fysioterapien. Man kan anvende forskelligt billedmateriale til den verbale forberedelse, f.eks. fotos, tegninger eller pictogrammer. Billedmaterialet kan anvendes, også selv om der findes verbal forståelse. Mange brugere har udbytte af selv at kunne vælge øvelser og redskaber, eller at kunne overskue en rækkefølge og følge med i, hvor langt vi er nået i træningsprogrammet, når billederne fjernes fra en tavle ét for ét. Nogle forstår Tegn-til.-Tale, som er et modificeret tegnsprog, der understøtter det talte sprog. Kommunikationen er vigtig i kontakten med den udviklingshæmmede, også i det fysioterapeutiske arbejde.