Hjælpemidler

Hjælpemidler er en central del af hverdagen hos mange voksne med udviklingshandicap, men hjælpemidler er en fællesbetegnelse for en meget bred vifte af udstyr med en meget varieret bevillingsprocedure.

Tekniske hjælpemidler - dækker over udlånshjælpemidler som kørestole, rollator, scooter og lign

Kropsbårne hjælpemidler - dækker over personlige hjælpemidler som korset, kapsler og støttestrømper

ADL Hjælpemidler - dækker over større og mindre hjælpemidler der er nødvendige i forbindelse med daglig livsførelse.

Kommunikationshjælpemidler