Neuromotoriske forstyrrelser

Udviklingshandicap kan have betydning for bevægeapparatets funktion, det vil sige for mulighederne for bevægelse og måden man bevæger sig på.

For en stor del af mennesker med udviklingsforstyrrelser er der forstyrrelser i det neuromuskulære system, det betyder forstyrrelser i forhold til muskelspænding (tonus), bevægelse, koordination og postural kontrol. Den fysiske funktionsnedsættelse er ikke nødvendigvis sammenhængende med den kognitive funktionsnedsættelse.

Neuromotoriske forstyrrelser kan vise sig som atypiske bevægemønstre, forstyrrelser i tonus(muskelspænding), problemer med koordination eller udvikling af fejlstillinger og kontrakturer. Muskeltonus kan være forøget (hyperton), lav (hypoton) eller svingende. Forstyrrelser i muskeltonus kan opstå som en del af den grundlæggende diagnose, men er også påvirkelig af varme/kulde, balance, humør, passivitet eller sensorisk påvirkning.

En typisk følge af neuromotorisk funktionsnedsættelse er kontrakturer/fejlstillinger. Der findes medicinske og operative indsatser, der ordineres af læge. Ved kontrakturer/fejlstillinger i ekstremiteter kan orthoser (eksempelvis korset) understøtte funktion og træning. Ved fejlstillinger i truncus kan udviklingen og graden af fejlstilling få betydning for ernæring og respiration, fordi de indre organer påvirkes. Kontrakturforebyggelse vil ofte være en indikation for fysioterapi om end evidensen for at vores behandlende indsats alene er afgørende, er meget lille. Der findes en del forskning indenfor kontraktur-forebyggelse, men anvisningerne er meget divergerende. Vi anbefaler derfor at man altid vurderer den enkelte borgers muligheder og ønsker.

Smerter kan være en væsentlig del af hverdagen for mennesker med svære fejlstillinger hvorfor smertebehandling kan være en del af indsatsen. Den fysioterapeutiske smertebehandling kan være en forudsætning for at hverdagen bliver tålelig eller at funktioner kan vedligeholdes.

Den posturale kontrol kan også været påvirket, dette har betydning for evnen til at holde sig mod tyngden eller korrigere sig i forhold til den. Hvis den posturale kontrol er svækket og der samtidig findes et ensidigt bevægemønster er vejledning af omsorgspersonalet af stor betydning.

Den fysioterapeutiske indsats kan være træning hvor selvstændige funktioner understøttes, 24 timers positionering eller hjælpemidler.

Målet for den fysioterapeutiske indsats vil ofte være at forhale udviklingen af fejlstillingerne, understøtte funktionen i hverdagen og sikring af opretholdelse af selvstændighed og sundhed.

Der findes kliniske retningslinjer findes for børn med cerebral parese der i nogen grad kan beskrive indsatsen, dog skal de læses med forbehold for om de er relevante for den enkelte voksne i forhold til deres livssituation og ønsker. Kliniske retningslinjer for fysioterapi til børn og unge med Cerebral Parese 

Hos Elsassfonden kan du finde viden om Cerebral Parese og nyeste forskning indenfor denne diagnose.