Kropsbårne hjælpemidler

Mange voksne med udviklingshandicap har også fysiske handicap, hvor der ofte medfølger fejlstillinger i kroppen. Scolioser og fejlstillinger i arme og ben er de hyppigste årsager til behov for kropsbårne hjælpemidler i voksenalderen, der kan være behov, der er opstået allerede i barneårene.

En stor del af det fysioterapeutiske arbejde består i afsøgning og tilpasning af kropsbårne hjælpemidler. Dette sker i nært samarbejde med pædagoger, pårørende, ergoterapeuter, læger, ortopædkirurger, bandagister og skomagere.

Kropsbårne hjælpemidler bevilges efter lægehenvisning.