Tekniske hjælpemidler

Tekniske hjælpemidler dækker over en bred vifte af mobilitetshjælpemidler, der som udgangspunkt kan få dig fra a til b. Samlet for denne type er at de er udlånt af din kommune.

Tekniske hjælpemidler dækker over kørestole (elektriske, komfort eller manuelle), ganghjælpmidler (rollator, talerstol, Meywalk, Grillo, NF walker eller Mustang), scootere eller biler. Samlet for dem er at de bevilges efter Servicelovens § 112 der omhandler bevilling af personlige hjælpemidler:

Der ydes støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der skal være tale om en varigt nedsat funktionsevne, hvis konsekvenser er af indgribende karakter i den daglige tilværelse. Hjælpemidlet skal 1) i væsentlig grad kunne afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, 2) i væsentlig grad lette den daglige tilværelse i hjemmet eller 3) være nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Tekniske hjælpemidler vurderes og bevilges af ergo-eller fysioterapeuter ansat i kommunen. For borgere der bor på institution, kan det være enten bopæls/handle kommune eller betalings kommune der bevilger, det betyder at den bevilgende terapeut kan være fysisk langt fra borgeren.

Vigtigt at holde sig for øje er at loven, bevilger for at kompensere for daglig funktion, ikke for at træne, behandle eller vedligeholde funktion. Derfor er det vigtigt, at der i ansøgningen vurderes hvilken daglig funktion hjælpemidlet skal understøtte.

Der er mange ting der kan have betydning for hvilket hjælpemiddel, der kan imødekomme borgerens behov, uanset om det gælder ganghjælpemiddel eller kørestol. Derfor er det vigtigt, med en detaljeret analyse af eksempelvis: fejlstillinger, ernæringstilstand, bevægemønstre, bevægestrategier (hvordan løser borgeren motoriske opgaver), aktivitetsniveau, deltagelsesmuligheder, sanseforstyrrelser og lign. Det er i komplicerede sager vigtigt at udføre ansøgning og vurdering i tæt samarbejde med omsorgspersoner der kan beskrive døgnrutiner og skiftende behov over tid.